Zoznam EUR-ACE
akreditovaných študijných
programov na Slovensku

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., dekan FCHPT STUBA

Študijný program: Chemické technológie (2. cyklus)

Platnosť: od 1. 9. 2017

Web: www.fchpt.stuba.sk

Stavebná fakulta

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan SvF STUBA

Študijný program: Pozemné stavby a architektúra (1. cyklus)

Platnosť: od 1. 9. 2017

Web: www.svf.stuba.sk

Strojnícka fakulta

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan SjF STUBA

Študijný program: Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (1. cyklus)

Platnosť: od 1. 5. 2019

 

Študijný program:  Výrobné systémy a manažérstvo kvality (2. cyklus)

Platnosť: od 1. 5. 2019

Web: https://www.sjf.stuba.sk/

Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH., dekan SjF TUKE

Študijný program: Strojné inžinierstvo (1. cyklus)

Platnosť: od 1. 9. 2017

 

Študijný program: Strojné inžinierstvo (2. cyklus)

Platnosť: od 1. 1. 2019

 

Študijný program: Protetika a ortotika (1. cyklus)

Platnosť: od 1. 6. 2021

 

Študijný program: Biomedicínske inžinierstvo (2. cyklus)

Platnosť: od 1. 6. 2021

 

Študijný program: Priemyselná mechatronika (1. cyklus)

Platnosť: od 1. 6. 2022

 

Študijný program: Priemyselná mechatronika (2. cyklus)

Platnosť: od 1. 6. 2022

 

Web: www.sjf.tuke.sk

Stavebná fakulta

prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., dekan SvF TUKE

Študijný program: Pozemné stavby a architektúra (1. cyklus)

Platnosť: od 1. 9. 2017


Študijný program:
Pozemné stavby (2. cyklus)

Platnosť: od 1. 6. 2018


Web:
www.svf.tuke.sk

Fakulta výrobných technológií

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan FVT TUKE

Študijný program: Počítačová podpora výrobných technológií (2. cyklus)

Platnosť: od 1. 5. 2019


Web:
http://www.fvt.tuke.sk/

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. dekanka FPT TUAD TN

Študijný program: Materiálové inžinierstvo (2. cyklus)

Platnosť: od 1. 5. 2019


Web:
http://www.fpt.tnuni.sk/

Fakulta špeciálnej techniky

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.., dekan FŠT TUAD TN

Študijný program: Špeciálna strojárska technika (2. cyklus)

Platnosť: od 1. 5. 2019

 

Študijný program:  Údržba špeciálnej mobilnej techniky (2. cyklus)

Platnosť: od 1. 5. 2019


Web:
http://www.fst.tnuni.sk/

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technická fakulta

prof. Ing. Roman Gálik, PhD. dekan TF SPU NR

Študijný program: Riadiace systémy vo výrobnej technike (1. cyklus)

Platnosť: od 1. 1. 2020

Študijný program: Riadiace systémy vo výrobnej technike (2. cyklus)

Platnosť: od 1. 1. 2020


Web:
https://tf.uniag.sk/sk/