Zoznam EUR-ACE
akreditovaných študijných
programov na Slovensku

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Značka EUR-ACE® umožňuje držiteľovi zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali a študentom dáva istotu, že ako absolventi...

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., dekan FCHPT STUBA

Študijný program: Chemické technológie (2. cyklus)

Dátum auditu: 9. marec 2016

Web: www.fchpt.stuba.sk

Stavebná fakulta

Značka EUR-ACE® umožňuje držiteľovi zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali a študentom dáva istotu, že ako absolventi...

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan SvF STUBA

Študijný program: Stavebné konštrukcie a architektúra (1. cyklus)

Dátum auditu: 10. marec 2016

Web: www.svf.stuba.sk

Technická univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta

Značka EUR-ACE® umožňuje držiteľovi zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali a študentom dáva istotu, že ako absolventi...

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., dekan SjF TUKE

Študijný program: Strojné inžinierstvo (1. cyklus)

Dátum auditu: 27. máj 2016

Web: www.sjf.tuke.sk

Stavebná fakulta

Značka EUR-ACE® umožňuje držiteľovi zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali a študentom dáva istotu, že ako absolventi...

prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., dekan SvF TUKE

Študijný program: Pozemné stavby a architektúra (1. cyklus)

Dátum auditu: 10. marec 2017


Študijný program:
Pozemné stavby (2. cyklus)

Dátum auditu: 3. - 4. máj 2018


Web:
www.svf.tuke.sk