Novinky

ZSVTS a jeho pôsobenie pri príprave euroinžinierov Slovenska

31. 08. 2016

Odborným poslaním Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ďalej ZSVTS), ako združenia záujmových odborných vedecko-technických spoločností a asociácií, je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v Slovenskej republike, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, podpore riešenia úloh v rámci štátnej technickej politiky.

V Bratislave zasadala Rada Akreditačného centra ZSVTS

25. 08. 2016

Jedným z významných projektov Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) zahrňuje aktivity smerujúce k akreditácii technických študijných programov (bakalárskych a inžinierskych).