Novinky a udalosti

Zasadnutie Metodickej komisie a Rady AC ZSVTS

10.02.2020

V decembri 2019 sa v Dome ZSVTS v Bratislave uskutočnili dve významné zasadnutia orgánov zložiek Zväzu – Metodickej komisie a Rady Akreditačného centra ZSVTS. Úlohou bolo posúdenie návrhu na udelenie značky EUR ACE ďalším technickým študijným programom na Slovensku, tiež odpočet plnenia plánu opatrení, ktoré boli stanovené pre ďalšie študijné programy. Zasadnutia sa zúčastnila aj delegácia Technickej fakulty SPU v Nitre vedená doc. Ing. Jánom Kosibom, PhD., prodekanom fakulty. Výsledkom zasadnutí bolo schválenie udelenia značky EUR ACE pre ďalšie dva študijné programy, tiež návrh vzoru certifikátu EUR-ACE pre absolventov študijných programov  na Slovensku; plán akreditácií v ďalšom období.