Novinky a udalosti

Slovenské univerzity už majú 14 technických študijných programov zo značkou EUR-ACE

21.03.2020

Potom ako Akreditačné centrum ZSVTS schválilo udelenie značky kvality EUR-ACE ďalším dvom technickým študijným programom je na mieste malé zdokumentovanie.  Pre informáciu verejnosti uvádzame zoznam doteraz akreditovaných študijných programov na slovenských technických univerzitách, ktoré získali značku kvality EUR-ACE; je uvedený v tabuľke.

Tab.1. Slovenské študijné programy so značkou EUR-ACE

P.č.

Univerzita
fakulta

Program
slovensky

Program
anglicky

Typ

1

STUBA
FCHPT

Chemické technológie

Chemical Technologies

master

2

STUBA SvF

 

Pozemné stavby a architektúra

Building Construction and Architecture

bachelor

3

TUKE
SjF

Strojné inžinierstvo

Mechanical Engineering

bachelor

4

TUKE
SvF

Pozemné stavby a architektúra

Architectural Engineering and Architecture

bachelor

5

TUKE
SvF

Pozemné stavby a architektúra

Architectural Engineering

master

6

TUKE
SjF

Strojné inžinierstvo

Mechanical Engineering

master

7

STUBA
SjF

Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

Measurement and Quality Management Mechanical Engineeing

bachelor


8

STUBA
SjF

Výrobné systémy a manažérstvo kvality

Production Systems and Quality Management

master

9

TUKE
FVT

Počítačová podpora výrobných technológií

Computer Aided Manufacture Technologies

master

10

TUADTN
FPT

Materiálové inžinierstvo

Material Engineering

master

11

TUADTN
FŠT

Údržba špeciálnej mobilnej techniky

Maintenance and Repair of Special Mobile Technology

master

12

TUADTN
FŠT

Špeciálna strojárska technika

Special Mechanical Engineering Technology

master

13

SPU NR
TF

Riadiace systémy vo výrobnej technike

Control Systens in Production Engineering
TF SPUNR

Bachelor

14

SPU NR
TF

Riadiace systémy vo výrobnej technike

Control Systens in Production Engineering

master