Novinky a udalosti

Úspešná reakreditácia AC ZSVTS

15.05.2020

V jarnom období roka 2020 prišla na ZSVTS dobrá správa: Akreditačné centrum ZSVTS (AC ZSVTS) úspešne absolvovalo reakreditačný proces, uskutočnený zástupcami ENAEE (Európskeho združenia pre EUR-ACE akreditácie). Bola potvrdená plnú funkčnosť tejto medzinárodnej agentúry na ďalšie obdobie. V praxi to značí, že AC ZSVTS môže  do konca roka 2022 plnohodnotne plniť funkciu  európskej agentúry, ktorá je oprávnená vydávať certifikáty so značkou EUR ACE technickým študijným programom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Značka EUR-ACE® je  Európskou komisiou zahrnutá medzi  “European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu inžinierskeho študijného programu a súčasne  zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu, pričom potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie.