Novinky

Potvrdenie AC ZSVTS za európsku akreditačnú agentúru

18.08.2017

Na rokovaní ENAEE Administrative Council dňa 20. júna 2017 bolo rozhodnuté, že ZSVTS sa stal ďalšou, v poradí 14.-ou agentúrou v Európe pre udeľovanie značky EUR-ACE® pre bakalárske a inžinierske študijné programy na vysokých školách technického zamerania. Uvedené rozhodnutie bolo podporené správou ENAEE Label Committee. Zároveň sme dostali vzor certifikátov, ktoré budeme vydávať akreditovaným študijným programom. 

Tým, že ZSVTS bolo schválený za akreditačnú agentúru, dostal možnosť kooptovať svojho zástupcu do  EUR-ACE Label Committee, ktorý sa bude môcť  zúčastniť aj 1. oficiálneho stretnutia zástupcov členov ENAEE -  National Members Forum, ktoré sa bude konať v októbri 2017 v Leuvene v Belgicku.

Značka kvality EUR-ACE® umožňuje príslušnej vysokej škole zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali. Od roku 2006 doteraz bolo EUR ACE značkou ocenených viac ako 1800 inžinierskych programov obsiahnutých vo viac ako 300 univerzitách v 28 krajinách v Európe.

Absolvovanie EUR-ACE® akreditovaného štúdia znamená pre študenta istotu, že jej držiteľ spĺňa náročné kritériá, ktoré sa týkajú nielen organizácie ale aj obsahu a výstupov študijného programu, a tiež požiadaviek kladených na absolventov v európskej podnikovej praxi.