Novinky a udalosti

Strojnícka fakulta TUKE má ďalšie študijné programy s medzinárodnou akreditáciou

01. 07. 2022

Po zasadnutí Metodickej komisie Akreditačného centra ZSVTS a následnom schválení Radou AC ZSVTS boli dvom študijným programom strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udelené EUR-ACE certifikáty, ktoré znamenajú úspešnú akreditáciu na základe medzinárodne uznávaných štandardov.

Slovensko má ďalšie EUR ACE certifikáty

01. 09. 2021

Akreditačné centrum ZSVTS posúdilo, schválilo a odovzdalo certifikáty so značkou kvality EUR-ACE® zástupcom Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Úspešná reakreditácia AC ZSVTS

15. 05. 2020

V jarnom období roka 2020 prišla na ZSVTS dobrá správa: Akreditačné centrum ZSVTS (AC ZSVTS) úspešne absolvovalo reakreditačný proces, uskutočnený zástupcami ENAEE (Európskeho združenia pre EUR-ACE akreditácie).

Slovenské univerzity už majú 14 technických študijných programov zo značkou EUR-ACE

21. 03. 2020

Potom ako Akreditačné centrum ZSVTS schválilo udelenie značky kvality EUR-ACE ďalším dvom technickým študijným programom je na mieste malé zdokumentovanie.

Zasadnutie Metodickej komisie a Rady AC ZSVTS

10. 02. 2020

V decembri 2019 sa v Dome ZSVTS v Bratislave uskutočnili dve významné zasadnutia orgánov zložiek Zväzu – Metodickej komisie a Rady Akreditačného centra ZSVTS.