Novinky

Prezident ENAEE na Slovensku

21. 11. 2018

Prof. Bernard Remaud, prezident ENAEE, sa zúčastnil Národnej konferencie – hlavného odborného podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018.

Odovzdanie 5. certifikátu EUR-ACE na Slovensku

13. 07. 2018

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) získal medzinárodnú licenciu na hodnotenie kvality technických študijných programov podľa kritérií stanovených organizáciou ENAEE (Združenie európskych akreditačných agentúr). Ide o medzinárodnú akreditáciu, ktorou sa potvrdzuje, že predmetný študijný program spĺňa podmienky kladené na obdobné študijné programy v rámci Európy.

Odovzdávanie prvých certifikátov EUR-ACE na Slovensku

20. 09. 2017

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) je členom medzinárodnej mimovládnej organizácie ENAEE (Združenie európskych akreditačných agentúr). Jeho organizačná zložka – Akreditačné centrum ZSVTS – sa v lete 2017 stala v poradí 14-ou akreditačnou agentúrou v Európe.

Potvrdenie AC ZSVTS za európsku akreditačnú agentúru

18. 08. 2017

Na rokovaní ENAEE Administrative Council dňa 20. júna 2017 bolo rozhodnuté, že ZSVTS sa stal ďalšou, v poradí 14.-ou agentúrou v Európe pre udeľovanie značky EUR-ACE® pre bakalárske a inžinierske študijné programy na vysokých školách technického zamerania.

ZSVTS a jeho pôsobenie pri príprave euroinžinierov Slovenska

31. 08. 2016

Odborným poslaním Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ďalej ZSVTS), ako združenia záujmových odborných vedecko-technických spoločností a asociácií, je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v Slovenskej republike, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, podpore riešenia úloh v rámci štátnej technickej politiky.