Novinky a udalosti

Slovensko má ďalšie EUR ACE certifikáty

01.09.2021

Akreditačné centrum ZSVTS posúdilo, schválilo a odovzdalo certifikáty so značkou kvality EUR-ACE® zástupcom Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. K doteraz úspešne akreditovaným 14-im slovenským technickým študijným programom pribudli ďalšie dva programy, a to:

Protetika a ortotika
(bakalárske štúdium) a 
Biomedicínske inžinierstvo (inžiniersky program).

ZSVTS týmto vyslovuje poďakovanie nielen všetkým zainteresovaným (Akreditačný tím, Metodická komisia, garanti jednotlivých študijných programov,...) ale aj reprezentantovi fakulty, ktorým je pán Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH., dekan. Blahoželáme.