Novinky a udalosti

Strojnícka fakulta TUKE má ďalšie študijné programy s medzinárodnou akreditáciou

01.07.2022

Po zasadnutí Metodickej komisie Akreditačného centra ZSVTS a následnom schválení Radou AC ZSVTS boli dvom študijným programom strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach udelené EUR-ACE certifikáty, ktoré znamenajú úspešnú akreditáciu na základe medzinárodne uznávaných štandardov. Stanovila ich ENAEE – Európska sieť akreditácií technických študijných programov. Sú to tieto dva programy: Priemyselná mechatronika - bakalársky stupeň a Priemyselná mechatronika - inžiniersky stupeň. Certifikáty odovzdal Ing. Pavol Radič, viceprezident ZSVTS, na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.