Novinky

Odovzdanie 5. certifikátu EUR-ACE na Slovensku

13.07.2018

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) získal medzinárodnú licenciu na hodnotenie kvality technických študijných programov podľa kritérií stanovených organizáciou ENAEE (Združenie európskych akreditačných agentúr). Ide o medzinárodnú akreditáciu, ktorou sa potvrdzuje, že predmetný študijný program spĺňa podmienky kladené na obdobné študijné programy v rámci Európy. Hlavnou podmienkou pre získanie certifikátu bolo vykonanie pilotných akreditácií, ktoré sa úspešne realizovalo na STU Bratislava a TU Košice.

Akreditačné centrum ZSVTS (AC ZSVTS) je 14-ou akreditačnou agentúrou v Európe, ktorá môže vydávať certifikáty so značkou EUR ACE technickým študijným programom nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Slávnostné odovzdanie prvých certifikátov so značkou kvality EUR ACE študijným programom v Slovenskej republike sa uskutočnilo dňa 7.9.2017. Slávnostné odovzdanie ďalšieho, v poradí piateho certifikátu so značkou kvality EUR ACE, sa uskutočnilo dňa 14.6.2018 v Dome ZSVTS na Koceľovej 15 v Bratislave. Držiteľom sa stal študijný program – Pozemné stavby (Ing.), ktorý realizuje Stavebná fakulta  TU v Košiciach. Certifikát z rúk predsedu AC ZSVTS prof. Petráša, prevzal dekan fakulty pán Vicent Kvočák (na obr. vľavo).

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia menovanej fakulty, členovia Akreditačného centra ZSVTS, členovia Predsedníctva ZSVTS a zástupcovia médií; tiež zástupcovia slovenských technických fakúlt, ktoré sú zapísané v Indexe FEANI (Európska inžinierska federácia).

Značka EUR-ACE® je  Európskou komisiou zahrnutá medzi  “European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu inžinierskeho študijného programu a súčasne  zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu, pričom potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie. Medzinárodná akreditácia je trendom, ktorý bol prezentovaný v Programovom vyhlásení vlády SR (časť VŠ) s cieľom zabezpečenia nezávislého hodnotenia úrovne poskytovaného vysokoškolského vzdelávania z pohľadu zaistenia kvality v európskom vysokom školstve.