Novinky

Prezident ENAEE na Slovensku

21.11.2018

Prof. Bernard Remaud, prezident ENAEE, sa zúčastnil Národnej konferencie – hlavného odborného podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018. Dňa 8.11. 2018 vystúpil na tejto konferencii s príspevkom venovaným EUR-ACE ® akreditácii a kvalite v inžinierskom technickom vzdelávaní v globálnom kontexte. V jeho vystúpení poukázal na fakt, že v prepojenom svete s globalizovanou ekonomikou existuje silná výzva na zvýšenie excelentnosti v európskych inžinierskych inštitúciách vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšiť ich výkonnosť, medzinárodnú príťažlivosť a konkurencieschopnosť. Podčiarkol význam kvality vysokoškolského vzdelávania. Zdôraznil, že EUR-ACE ® poskytuje referenčný rámec medzinárodne uznávaný a zakorenený v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, ktorý pomáha inžinierskym vzdelávacím programom a inštitúciám zlepšiť v rovnakom čase akademickú kvalitu a význam pre pracovný trh.