ENAEE

ENAEE (Európska sieť pre akreditáciu inžinierskeho vzdelávania) je organizácia, ktorá autorizuje akreditácie a zabezpečenie kvality agentúr pre udeľovanie značky EUR-ACE akreditovaným inžinierskym študijným programom. Bola založená 8. februára 2006, na konci prvého EUR-ACE projektu, 14 európskymi asociáciami spätými s technickým vzdelávaním (ENAEE Štatúty).

Členmi ENAEE sú agentúry a profesijné organizácie zainteresované v oblasti vzdelávania a tvorby inžinierskych profesionálov.

Zavedenie systému EUR-ACE začalo v roku 2007 odovzdaním prvých EUR-ACE značiek. ENAEE je Európsky orgán zodpovedný za udeľovanie povolení akreditačným agentúram udeľovať značku EUR-ACE prvému a druhému cyklu inžinierskych programov, ktoré boli akreditované.

Čítajte viac na www.enaee.org