Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a
športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre základné, stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie, vzdelávacie zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a štátnu podporu pre šport a mládež.

Ministerstvo spravuje školy a školské zariadenia na území Slovenskej republiky prostredníctvom všeobecne záväzných pravidiel, poskytovaním odborného poradenstva všetkým zakladateľom, spravuje sieť, školy a školské zariadenia v Slovenskej republike.

Čítajte viac na www.minedu.sk